Kapitalgevinst

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kapitalgevinst er verdistigning på kapitalobjekter som skyldes ytre forhold som konjunkturendringer og markedsforhold. Kapitalgevinsten kan være reell, f.eks. når verdien stiger sammenlignet med verdien på andre kapitalobjekter, eller den kan være nominell, f.eks. når den alminnelige pengeverdien synker.

Kapitalgevinst er i alminnelighet skattepliktig inntekt, men skatteplikten aktualiseres ikke før kapitalobjektet er realisert, dvs. solgt eller på annen måte byttet i penger eller noe annet som har pengers verdi. Skatteplikten er begrenset til gevinsten, dvs. differansen mellom vederlaget og det kapitalobjektet har kostet eller var verd ved ervervet (f.eks. ved arv). Kapitalgevinst på visse objekter er unntatt fra skatteplikt, eller skatteplikten er knyttet til særlige vilkår. Dette gjelder bl.a. kapitalgevinst på boligeiendom, fritidseiendom, gårdsbruk, skogbruk og innbo.