Jegertroppen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Jegertroppen er en del av utdanningsavdelingen ved Forsvarets spesialkommando (FSK) i Rena leir.

Troppen består av selekterte vernepliktige kvinnelige soldater. Det er frivillig å være med i Jegertroppen, og for å bli soldat må man søke jegeropptaket. Utdanningen har oppklaring i urbant miljø (spesiell rekognosering) som hovedfokus.[1][2]

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

FSK begrunnet opprettelsen i 2014 med at styrkene som kvinner representerer har høy egenverdi under gjennomføring av operasjoner hvor soldatens kjønn spiller en rolle. Som for eksempel husransaking, kroppsvisitering og avhør i kjønnssegregerte samfunn.[3][4] Ved å skape en arena hvor kvinner slipper å konkurrere med menn, kan Jegertroppen gi kvinnene tilgang til den kompetansen som er nødvendig for å støtte FSKs operasjoner.

En evaluering av troppen foretatt av Forsvarets forskningsinstitutt konkluderte med følgende i 2017: Vi kan konkludere med at Jegertroppen har vært et svært godt tiltak for å rekruttere, selektere og utdanne kompetente og operative kvinner til Forsvaret, men vi vet ikke om Forsvaret vil lykkes med å beholde dem. Vi anbefaler likevel å videreføre et tilbud som Jegertroppen på permanent basis, som en «positiv særbehandling» med tanke på utjevning av kjønnsrollemønster.[5]

Krav[rediger | rediger kilde]

Søkeren må oppfylle disse kravene for å bli soldat i Jegertroppen:

 • Fylt 18 år før opptaket starter.
 • Godkjent vandel (ikke registrert i dom- og bøteregisteret).
 • Ikke være fargeblind.
 • Allment evnenivå 5 eller bedre.
 • Karakter 9 på syn fra sesjon uten bruk av briller eller linser (laseroperasjon er OK, såfremt resultatet er innenfor kravet).
 • Bestå legesjekk.

Fysiske krav:

 • 2 kroppshevinger
 • 20 armhevinger
 • 35 situps på 2 min
 • 20 rygghev
 • Svømmedyktig 200 meter
  • 10 meter under vann

Seleksjon[rediger | rediger kilde]

Grovopptak

Kvalifiserte søkere blir innkalt til en ukes grovuttak på Sessvollmoen for å sikre at kandidatene består minstekravene​.

Innføringsuker

Kandidatene som er kvalifiserte går videre til innføringsukene på Rena leir, der en vil få kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å kunne gjennomføre jegeropptaket. Perioden er hektisk med fysisk trening og utdanning i grunnleggende militære disipliner.

Opptak

For å konkurrere seg til førstegangstjenesten ved FSK må kandidatene gjennom et omfattende opptak som varer i ca. en uke. Der vil de bli testet og vurdert både som enkeltmann og hvordan de evner å samarbeide i en gruppe.

Videre tjeneste

Etter fullført og bestått førstegangstjeneste i Jegertroppen kan en søke videre utdanning i Forsvaret. Videre tjeneste i FSK kan være en mulighet når avdelingen har ledige stillinger.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]