Internrevisjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Internrevisjon er et element i styring av komplekse virksomheter (virksomhetsstyring). Begrepet viser både til aktiviteten internrevisjon, og om den funksjonen/enheten som utøver denne aktiviteten i virksomheten.

Den internasjonale foreningen for internrevisjon, The Institute of Internal Auditors (IIA),[1] definerer internrevisjon som «en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsaktivitet som har til hensikt å tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift. Den bidrar til at organisasjonen oppnår sine målsettinger ved å benytte en systematisk og strukturert metode for å evaluere og forbedre effektiviteten og hensiktsmessigheten av organisasjonens prosesser for governance, risikostyring og kontroll[2] Begrepet «objektiv» sikter her til saklighet og upartiskhet, og «governance» til virksomhetens styringsprosesser i bred forstand.

For å kunne utøve sin rollen har funksjonen/enheten internrevisjonen en uavhengig rolle i organisasjonen, fastsatt i en formell instruks, og rapporterer direkte til virksomhetens styre eller til et revisjonsutvalg under styret. I virksomheter som ikke har et styre, skal internrevisjonen rapportere til den eller de i organisasjonen som har som har styringsansvaret.

Hva slags temaer internrevisjonen gis i oppdrag å vurdere vil avhenge av hvilke risikoer som truer virksomhetens evne til å nå sine mål. I prinsippet kan alle sider ved virksomheten bli tema for undersøkelse fra internrevisjonen. Planen for hvilke oppdrag internrevisjonen skal levere på, og planene for hvordan hvert av disse oppdragene skal innrettes, skal bygge på en god vurdering av risikoene til virksomheten. Slik sikrer man seg at internrevisjonen jobber på temaer der internrevisjon vil kunne gi størst verdi for virksomheten.

Ettersom internrevisjon kan få oppdrag på mange ulike temaer, kan internrevisorer ha ulike utdannings- og erfaringsbakgrunner. Yrkestittelen er derfor ikke en beskyttet tittel, slik som for en ekstern, finansiell revisor. Et oppdragsteam vil ofte bli satt sammen av internrevisorer med ulik bakgrunn, slik at teamet til sammen får god bredde i kompetanse og ferdigheter. Samtidig skal alle internrevisorer ha en felles grunnforståelse av sin rolle, grunnleggende forståelse for styring av komplekse virksomheter, og en del grunnleggende ferdigheter knyttet til undersøkelse og analyse av prosesser i slike virksomheter.

Det er etablert et internasjonalt rammeverk for profesjonell utøvelse av internrevisjon, fastsatt av IIA Global.[3] IIA har medlemsorganisasjoner i mer enn 170 land, med over 230 000 individuelle medlemmer verden over.[4] Den norske avdelingen IIA Norge har om lag 850 medlemmer (per 2023).

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «The Institute of Internal Auditors (IIA Global)». theiia.org. Besøkt 21. februar 2023. 
  2. ^ «IIA Norge: Internrevisjon». iia.no. Besøkt 21. februar 2023. 
  3. ^ «The Institute of Internal Auditors: International Professional Practices Framework (IPPF)». theiia.org. Besøkt 21. februar 2023. 
  4. ^ «The Institute of Internal Auditors: About Us». theiia.org. Besøkt 22. februar 2023. 

Se også[rediger | rediger kilde]

  • IIA Norge – den norske avdelingen av The Institute of Internal Auditors