Interkommunalt arkiv i Rogaland

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA Rogaland) er et interkommunalt selskap eid av 25 kommuner i Rogaland. IKA Rogaland ble stiftet 1. januar 1976 og var det første interkommunale arkivet som ble etablert i Norge. Arkivet har seks ansatte og har per i dag plass til 5 km med arkivmateriale. Arkivet er et av flere interkommunale arkiv som finnes i Norge.

Historie[rediger | rediger kilde]

Interkommunalt arkiv i Rogaland ble etablert fordi daværende statsarkivar i Stavanger, Hans Eyvind Næss, ønsket å styrke arkivvernet i offentlig sektor. Da IKA Rogaland ble etablert i 1976 hadde det 13 medlemskommuner. I dag er alle kommunene i Rogaland medlemmer, unntatt Stavanger kommune som har eget byarkiv. Fra 2017 gikk også Rogaland Fylkeskommune inn som eier.

De første ti årene drev IKA Rogaland hovedsakelig med ordning av eldre og avsluttet arkivmateriale til medlemskommunene. Etterhvert begynte også IKA Rogaland med konsulentbistand og kursvirksomhet. På 1990-tallet begynte også IKA Rogaland å gi rådgiving innenfor bruk av IT i arkivdanningen og var med på å utvikle KOARK, som er et arkivsystem.

I 1992 vedtok Odelstinget Lov om akiv og i 1999 forelå forskriftene til denne loven. Denne loven hadde stor betydning for videreutviklingen av IKA Rogaland og åpnet også opp for at det også skulle være et depot. I 2002 ble dermed IKA Rogaland depot og mottok i august samme året første avlevering av arkivsaker. En annen følge av loven var at IKA Rogaland gikk fra å være et interkommunalt foretak til et interkommunalt selskap.

I 2017 flytter Interkommunalt Arkiv i Rogaland til Arkivenes hus på Ullandhaug i Stavanger. De blir da samlokalisert med Statsarkivet i Stavanger, Stavanger byarkiv og deler av Misjonsarkivet. Arkivenes hus vil bli et moderne arkivbygg med utstillingsområde, lesesal og kafe.

Oppgaver[rediger | rediger kilde]

IKA Rogaland sine hovedoppgaver er både å gi rådgiving og holde kurs innenfor moderne arkivdanning og arkivplanlegging og være et depot for eldre arkivmateriale i kommunene. Som depot, tar IKA Rogaland imot både arkiv, både i papir og elektronisk format.

Arkivet skal ta vare på materiale og gjøre det tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og kulturelle formål. Det skal også være med å utvikle effektive og rasjonelle arkivtjenester for sine eiere.

Styreform[rediger | rediger kilde]

Det øverste organet for selskapet er representantskapet, som alle medlemskommunene deltar i. Representantskapet velger 4 representanter fra kommunene til styret. I tillegg skal også de ansatte velge 1 representant til styret.

Beliggenhet[rediger | rediger kilde]

IKA Rogaland deler lokaler med Statsarkivet i Stavanger og har kontorer og magasin i Bergelandsgate 30 i Stavanger. IKA Rogaland deler også lesesal med Statsarkivet i Stavanger og her kan publikum få tilgang til arkivmaterialet.

Kilder[rediger | rediger kilde]