Innsatsleder

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Innsatsleder er en person som leder innsatsen på et hendelsessted. Det er en betegnelse som benyttes blant annet i Politi og Industrivernet.

Innsatsleder i politi og lensmannsetaten er en person som har til oppgave å organisere og lede innsatspersonell og samarbeidende aktører i akutte og planlagte aksjoner og operasjoner på en effektiv og sikker måte.

Innsatsleder er den utegående operative lederen for polititjenesten i sitt område. Det er vanlig at innsatsleder inngår som endel av den lokale ordenstjenesten. Tidligere var det vanlig å kalle denne funksjonen for operativ uteleder. Innsatsleder vil også normalt være skadestedsleder ved større ulykker, brann og lignende. Innsatsleder er normalt enten politiførstebetjent eller politioverbetjent.

For å kunne fungere som innsatsleder må man ifølge politihøgskolens læringsplan blant annet:

  • Ha meget god forståelse for politiet som beredskapsorganisasjon
  • Ha kunnskap om oppgaver og organisering av samarbeidende aktører
  • Anvende og begrunne taktiske valg og utøvelse av innsatsledelse
  • Ha innsikt i rollen som innsatsleder, herunder dilemma i de ulike rollene som fagperson og leder
  • Kunne reflektere over og utvikle egen lederpraksis

Innsatsleder i Industrivern. Som det ligger i ordet; innsatsleders oppgave er å lede industrivernet under innsats. Hans eller hennes måte å lede innsatsen på kan løse en farlig situasjon uten at den får dramatiske konsekvenser.