Infanterimerket

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Infanterimerket ble innstiftet i 1928, og er et merke for feltmessige ferdigheter. Formålet med merket er å stimulere militært og sivilt personell til gjennom årlige prøver å holde vedlike ferdigheter som løping i terreng, skyting, avstandsbedømmelse, måloppdagelse, meldetjeneste og orientering.

Prøven til infanterimerket omfatter 12-15 km løp i vekslende terreng (lende), dels merket løype, dels som fri orientering. I den merkede del av løypa skal det være innlagt 4 infanteriprøver: