Verdens naturvernunion

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra IUCN)
Hopp til navigering Hopp til søk
Verdens naturvernunion
IUCN logo.svg
IUCN-Headquarters.jpg
IUCNs hovedkontor i Gland i Sveits
TypeInternasjonal organisasjon
Stiftet18. oktober 1948
LandSveits
HovedkontorGland
Ansatteca. 1 100
Nettstedhttps://www.iucn.org (engelsk)

Verdens naturvernunionInternational Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) er en internasjonal organisasjon som har som formål å bevare natur og biologisk mangfold. IUCN ble grunnlagt i 1948, og har i dag 93 stater, 151 statlige forvaltningsorganer og mer enn 1200 ikke-statlige organisasjoner som medlemmer. Organisasjonen har hovedkvarter i Gland i Sveits.

Formål[rediger | rediger kilde]

IUCNs formål er å påvirke, oppmuntre og hjelpe samfunn over hele verden til å bevare helheten og det biologiske mangfoldet i naturen, og å sikre at all bruk av naturressurser skjer på en økologisk bærekraftig måte.

Organisasjonen[rediger | rediger kilde]

IUCN organiserer både stater, statlige forvaltningsorganer og ikke-statlige organisasjoner. Organisasjonen ledes av et råd med 30 valgte representanter for de 8 regionene som er definert globalt av IUCN (region Vest-Europa har 293 medlemmer). Rådet velges på IUCNs generalforsamling – Verdens miljøforvaltningskongress (World Conservation Congress). Kongressen holdes hvert fjerde år.

IUCN sysselsetter mer enn 1000 personer i 40 ulike land – de fleste ved sekretariatet i Gland. Generalsekretær er (2022) Bruno Oberle.

Fagkommisjonene[rediger | rediger kilde]

IUCN har seks fagkommisjoner som kartlegger jordas tilstand på sitt felt og forsyner medlemmene med kunnskap og gir råd om miljøspørsmål.

Kategorier for verneområder[rediger | rediger kilde]

World Commission on Protected Areas definerer følgende kategorier av verneområder:

  • Ia – Strict Nature Reserve
Et land- eller sjøområde med særmerkte eller representative økosystemer eller spesielle geologiske eller fysiske forhold, primært tilgjengelige for forskning eller miljøovervåking.
  • Ib – Wilderness Area
Et stort, urørt eller lite påvirket land- eller sjøområde som har bevart sin opprinnelige karakter, uten permanent bosetning av betydning, som forvaltes på en måte som bevarer områdets naturtilstand.
  • II – National Park
Et naturområde som er ment å
  1. bevare ett eller flere økosystemer for nåværende og kommende generasjoner
  2. gi muligheter for undervisning og vitenskapelig utforskning, rekreasjon og friluftsliv innen miljømessig og kulturelt akseptable rammer.
  • III – Natural Monument
Et område med ett eller flere spesifikke natur- eller kulturelementer som er spesielt sjeldne, spesielt representative eller av spesiell estetisk eller kulturell verdi.
  • IV – Habitat/Species Management Area
Et land- eller sjøområde som krever aktiv innsats og forvaltning for å sikre bevaring av habitater eller spesielle arters krav til leveområde.
  • V – Protected Landscape/Seascape

Et område der samspillet mellom naturforhold og befolkning over tid har frambrakt et kulturlandskap med spesielle estetiske, økologiske eller kulturelle verdier, ofte med stort artsmangfold.

  • VI – Managed Resource Protected Area

Et område med overveiende upåvirkede naturlige systemer som forvaltes slik at naturverdier ikke går tapt, samtidig som en tillater en bærekraftig næringsutøvelse for å dekke behovene i berørte lokalsamfunn.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]