Hygrometer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Et slyngepsykrometer til bruk utendørs
Innsiden av en Stevensonskjerm som viser et motorisert psykrometer

Hygrometer er et instrument som blir brukt for å måle fuktighet. Et psykrometer er et enkelt hygrometer som består av to termometer, der det ene har en føler som er konstant våt og måler våttemperaturen. Fordampning fra føleren fører til lavere temperatur, slik at termometeret vanligvis viser lavere temperatur enn det tørre termometeret. Når lufttemperaturen er under frysepunktet kan derimot våttermometeret (som da er dekket med et tynt islag) vise høyere temperatur enn tørrtermometeret. Relativ fukt blir regnet ut ved hjelp av de to temperaturene, eller ved å bruke psykrometeriske diagrammer. Et instrument som benytter seg av tørr/våttemperaturmetoden er slyngepsykrometeret, der termometrene er festet til et håndtak eller et tau, som man så slynger rundt i luften et par minutter.

Det finnes flere andre hygrometer som er vanlig å bruke. Ofte blir det brukt menneske- eller dyrehår (som oftest hestehår) som blir strammet for å finne luftfuktigheten. For å kunne se endringen over tid registrerer mange hygrometer målingene på et papir som man så kan lese av.

Duggpunkthygrometer[rediger | rediger kilde]

Duggpunktet er temperaturen der fuktig luft (eller en annen gass som inneholder vanndamp) blir mettet med vanndamp. Hvis lufttemperaturen blir lavere enn duggpunkttemperaturen vil vann begynne å kondensere fra luften. Doggpunkthygrometer med avkjølte speil er det mest presise instrumentet man har. De bruker avkjølte speil og en optoelektronisk mekanisme for å måle kondensasjonen på speilflaten. Temperaturen til speilet blir kontrollert av en elektronisk tilbakekopling som opprettholder en dynamisk likevekt mellom fordampning og kondensasjon på speilet, og på den måten blir duggpunkttemperaturen nøyaktig målt.

Moderne instrumenter bruker elektronikk for å måle fuktigheten. De to mest vanlige elektroniske sensoarene er kapasitiv eller resistiv. De kapasitive sensorene registrerer vann ved å sende et AC signal mellom to plater og måler endringen i kapasitansen som vannet skaper. De resistive sensorene bruker en polymermembran som endrer konduktivitet etter hvor mye vann den absorberer. Temperaturen må også måles, siden den påvirker kalibreringen av disse sensoarene.

I meteorologien blir slynge eller motoriserte psykrometer brukt. Drivhus og industristeder bruker hygrometer i tillegg til badstuer, tobakksfukter og museum.