Hopp til innhold

Hundreårsbølge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En hundreårsbølge er en statistisk beregnet bølgestørrelse. Den defineres som høyden på den største bølgen som i gjennomsnitt vil inntreffe en gang per hundre år for en gitt beliggenhet.

Sannsynligheten for at denne bølgehøyden oppnås minst en gang i løpet av hundre år er 63 %.[1]

Hundreårsbølgene på norsk kontinentalsokkel er typisk 25m sør på sokkelen (ved Ekofisk), økende til om lag 29m ved Gullfaksfeltet og 31m på Haltenbanken. I Barentshavet er hundreårsbølgen i størrelsesorden 29m.

Størrelsen på hundreårsbølgen beregnes ut fra statistiske analyser av observasjoner av bølgehøyde eller data fra bølgemodeller (engelsk hindcast). Størrelsen vil variere etter geografisk beliggenhet, klima, årstid med mer. De vanligste statistiske metodene er

  • å bruke den største obserasjonen hvert år. Med år menes en sesong fra 1. juli til 1. juli. Ved å ikke å bruke kalenderår unngår en å få avhengige data. Dataene tilpasses med en Gumbel-fordeling.
  • å bruke alle dataene i en tidsserie. Dataene tilpasses med en Weibull-fordeling.
  • alle stormdataene over en gitt terskelverdi for bølgehøyden analyseres. Terskelverdien må velges så lav at resultatene blir stabile. Dataene tilpasses med en eksponensialfordeling.
  • den høyeste verdien i hver av stormene over en gitt terskelverdi for bølgehøyden analyseres (engelsk peak over treshold). Stormtoppene antas å være uavhengige, og dataene tilpasses med en eksponensialfordeling eller en trunkert gumbelfordeling.

Når en skal tilpasse dataene til en gitt fordeling er det også flere anerkjente metoder. De mest vanlige kalles minste kvadraters metode (engelsk minimum least square), mest sannsynlige tilpasning (engelsk maximum likelihood estimate) og momentmetoden (engelsk method of moment).

Hundreårsbølgen brukes i ingeniørmiljøer i forbindelse med dimensjonering av skip, kaier, dammer og oljeplattformer.

Det kan også bli beregnet bølgehøyder for andre tidsperioder enn hundre år, for eksempel en tyveårsbølge,[2] en femtiårsbølge[3] eller endog titusenårsbølge.[4]

I overført betydning blir uttrykket «hundreårsbølge» også benyttet om andre sjeldne og dramatiske begivenheter, som for eksempel uroen i finansmarkedene høsten 2008.[5]

Se også[rediger | rediger kilde]

Havbølger
Bølgekam

Noter[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Sannsynligheten beregnes som = 1 - (1 - 0,01)100, og ganges med 100 for å få prosent.
  2. ^ Tyveårsbølger er mest vanlig i skipsdimensjonering.
  3. ^ Femtiårsbølger er mest vanlig på kaier og dammer, men brukes også i offhorenæringen i Storbritannia.
  4. ^ Titusenårsbølger brukes for oljeplattformer i Norge, jamfør standarden NORSOK N-003.
  5. ^ Einar Takla: En hundreårsbølge, Dagens Næringsliv, 15. september 2008