Huabei

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Nordkina (Huabei)
Kinas regioner (medregnet Taiwan)

Huabei (kinesisk forkortelse; forenklet kinesisk: 华北; tradisjonell kinesisk: 華北; pinyin: Huáběi) er en kinesisk betegnelse for de følgende nordlige administrasjonsenheter på provinsnivå i Kina:

  1. Indre Mongolia
  2. Shanxi
  3. Peking
  4. Tianjin
  5. Hebei

Dette er den region som kunne oversettes som Nord-Kina, skjønt i det meste av Kinas historie ville dette være noe misvisende. Det klassiske Nordkina ville riktignok i høy grad overlappe det moderne Huabei, men ville for eksempel ikke strekke seg like langt vestover og nordover (ytterflankene av den moderne autonome region Indre Mongolia ville før vært å betrakte som tilhørende Vestkina henholdsvis Mandsjuria), og avgrensningen mot sør ville ha vært noe annerledes (nærmere eller mer sammenfallende med Guleelvens midtre og nedre løp).