Hjelp:Portaler

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Portaler brukes for å lage strukturerte innganger til stoffsamlinger. Slike samlinger kan være svært varierende, men noen typiske fellestrekk er at det finnes en felles overordnet kategori. I enkelte tilfeller kan det være noen få kategorier som har fellestrekk som ikke er direkte synlig i kategorisystemet. Da kan en portal danne en inngang til dette materialet uavhengig av organiseringen i kategorisystemet.

Vedlikehold[rediger | rediger kilde]

Forskjellige former for portaler krever varierende grad av vedlikehold, og generelt bør en søke å unngå de formene som medfører mest vedlikehold. Portaler skal settes opp og deretter fungere like godt om en uke, en måned og ett år. Løsninger som krever ukentlig vedlikehold og arkivering er lite egnet.


Det finnes typisk noen former for portaler som er oppfattet som overordnede. Etter en del diskusjoner så begynner vanligvis debatten å sentrere rundt Kultur, Geografi, Historie, Matematikk, Vitenskap og Samfunn. Disse er bare valgte innganger, og følgende illustrerer problemet med å skulle lage for rigide strukturer. Anta at vi introduserer noen deriverte portaler rundt turisme. Turisme alene vil relatere til Samfunn. Turistveger vil trekke inn element av Geografi og Vitenskap. Pilgrimsleder trekker inn element av Geografi, Kultur og Historie. Gardsferie trekker inn Historie og Kultur. Mange av disse vil være grenseganger. Resultatet er at en strukturert inngang ikke peker videre på et hierarki men på en asyklisk graf.

Det kan imidlertid synes som om det finnes noen sentrale superbegrep, og at det under disse dukker opp noen viktige tema. Under og mellom disse kan det fort bli mye sære relasjoner. Er musikk en kunstform og organisert under kunsten, eller er musikk en sidestilt form. Hvis mulig bør en søke å unngå navigasjonsmodeller som forutsetter at bestemte strukturer skal finnes, det kan være at et litt løst «relatert» -begrep fungerer bedre enn at noe er over og understilt i et hierarki.