Histopatologi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Histopatologi (fra gresk ἱστός histos «vev», πάθος pathos «lidelse», og -λογία -logia «lære») er læren om hvordan man undersøker forandringer i vev ved sykdom.

I klinisk medisin refererer histopatologi til undersøkelsen av en biopsi eller kirurgisk prøve av utført av en patolog.