Herkogami

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Herkogami er atskillelse av kjønnsfunksjoner i rom hos hermafrodittiske (tvekjønnete) organismer (for atskillelse i tid, se dichogami).

Selv om hermafrodittiske organismer er i stand til å sjølbefrukte er dette som regel ufordelaktig, pga. innavlsdepresjon. Mange organismer har derfor evolvert mekanismer for å unngå sjølbefruktning og det å atskille hannlig og hunnlig funksjon i rom er en slik mekanisme.

Herkogami er svært vanlig hos blomsterplantene der de fleste artene er hermafroditter. Herkogami vil si at pollen i utgangspunktet avleveres og mottas på ulike plasser i blomsten. Ofte er det pollinatorens bevegelse i blomsten som fører til at fremmed pollen avsettes og blomstens eget pollen fjernes, men det kan også være bevegelser i blomsterdeler som besørger dette.