Hello, world

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Hello, world (Hallo, verden på norsk) er standardeksemplet på et program som brukes i innledningen av bøker og «tutorials» som beskriver et programmeringsspråk. Et Hello, world-program består av det minimum av kode som behøves for at programmet skal skrive ut teksten Hello, world på skjermen.

Selv om bare et absolutt minimum av funksjoner og utregninger blir brukt for å kjøre Hello, world, er bruken av Hello, world en grei måte å finne ut om kompilatorer og banal skriptfunksjonalitet fungerer.

Eksempler[rediger | rediger kilde]

Ada[rediger | rediger kilde]

 with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
 procedure Hello is
  Message: String := "Hello, world!";
 begin
  Put_Line(Message);
 end Hello;

Basic[rediger | rediger kilde]

MS Basic[rediger | rediger kilde]

 10 PRINT "Hello, world!"
 20 END

TI-BASIC[rediger | rediger kilde]

For TI-80-TI-83 kalkulatorer (Texas Instruments)

 :Disp "Hello, world!"

For TI-89/TI-92 kalkulatorer

 :HelloWorld()
 :Prgm
 :Disp "Hello, world!"
 :EndPrgm

OpenOffice/LibreOffice Basic[rediger | rediger kilde]

 Sub Main
   Print "Hello, world!"
 End Sub

Strukturert BASIC[rediger | rediger kilde]

 print "Hello, world!"
 end

Visual Basic 1.0-6.0[rediger | rediger kilde]

 MsgBox "Hello, world!"

GML[rediger | rediger kilde]

 draw_text(x,y,"hello world")

GO[rediger | rediger kilde]

package main

import "fmt"

func main() {
	fmt.Println("Hello, World")
}

ASP (Active Server Pages)[rediger | rediger kilde]

 <% Response.Write("Hello, world!") %>

C[rediger | rediger kilde]

 #include <stdio.h>
 
 int main(void)
 {
   printf("Hello, world!\n");
   return 0;
 }

C++[rediger | rediger kilde]

 #include <iostream>
 
 int main()
 {
   std::cout << "Hello, world!\n";
   return 0;
 }

C#[rediger | rediger kilde]

 using System;
 
 class HelloWorldApp
 {
   public static void Main()
   {
     Console.WriteLine("Hello, world!");
   }
 }

COBOL[rediger | rediger kilde]

 identification division.
 program-id. COBHELLO.
 procedure division.
   display "Hello, world!"
   stop run.

Fortran[rediger | rediger kilde]

 PROGRAM HELLO
 WRITE(*,*)"Hello, World!"
 END

Java[rediger | rediger kilde]

 public class Hello
 {
   public static void main(String[] args)
   {
     System.out.println("Hello, World!");
   }
 }

JavaScript[rediger | rediger kilde]

 console.log("Hello, World!");

JSP[rediger | rediger kilde]

 <%
 out.println("Hello, world!");
 %>

Malbolge[rediger | rediger kilde]

 (=<`#9]~6ZY32Vx/4Rs+0No-&Jk)"Fh}|Bcy?`=*z]Kw%oG4UUS0/@-ejc(:'8dc

mIRC-script[rediger | rediger kilde]

Linje én og tre av dette scriptet er egentlig unødvendig for å få mIRC til å utføre kommandoen. En kan selv bare skrive inn linje 2 i programmet.

 alias helloWorldAlias {
   /echo -a Hello, world!
 }

MS-DOS batch fil (.bat)[rediger | rediger kilde]

Symbolet @ er valgfritt, og forhindrer at selve kommandoen blir vist før den blir kjørt.

 @echo Hello, world!

Pascal[rediger | rediger kilde]

 program Hello;
 begin
   writeln('Hello, world!');
 end.

Perl[rediger | rediger kilde]

 print "Hello, world!\n";

PHP[rediger | rediger kilde]

 Hello world!

Powershell[rediger | rediger kilde]

 "Hello, world!"

Python 2.x[rediger | rediger kilde]

 print "Hello, world!"

Python 3.x[rediger | rediger kilde]

 print("Hello, world!")

Ruby[rediger | rediger kilde]

 puts "Hello, world!"

Seed7[rediger | rediger kilde]

 $ include "seed7_05.s7i";

 const proc: main is func
  begin
   writeln("Hello, world!");
  end func;

Smalltalk[rediger | rediger kilde]

 Transcript show: 'Hello, world!'.

UNIX-skall[rediger | rediger kilde]

 printf 'Hello, world!\n'

ActionScript 1, 2 og 3[rediger | rediger kilde]

 trace(Hello, world);