Gruppevare

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Gruppevare er en fellesbetegnelse på programvare som har til hensikt å muliggjøre samarbeid og kommunikasjon i grupper ved hjelp av informasjonsteknologi. Eksempler på dette kan være e-post, felles elektronisk kalender, arbeidsflyt-systemer og chat-systemer. Kan inndeles i synkrone og asynkrone systemer.

Et eksempel på resultatet av slik programvare er utviklingen av Wikipedia.