Gruppe (psykologi)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Gruppe defineres innenfor psykologi eller sosiologi som en samling mennesker som deler bestemte karakterstikker, samhandler med hverandre, aksepterer forventninger og forpliktelser som medlemmer av gruppen, og har felles identitet. Innenfor denne definisjonen kan et samfunn opptre som en stor gruppe.

Det er karakteristisk at medlemmener i en gruppe har felles interesser, verdier, etnisk bakgrunn og språk.

En gruppe har som regel:

  • Felles mål
  • Egne normer som regulerer adferd
  • Interaksjonen er preget av gjensidig avhengighet
  • Eget gruppeklima

Selv om enhver gruppe er unik, utvikles det strukturer som er gjenkjennbare på tvers av ulike grupper. Struktur kommer til uttrykk i statushierarki, roller og mønstre for kommunikasjon.

Typer av grupper[rediger | rediger kilde]

  • Primærgrupper er mindre grupper med nære, slektsbaserte forhold: eksempelvis familier. Disse varer vanligvis i årevis. De er små og har samhandling ansikt til ansikt.
  • Sekundærgrupper er større enn primærgrupper, og samhandlingen er formell og institusjonelt. Noen kan vare i årevis, men noen går i oppløsning innen kort tid.
  • Referansegrupper er grupper som individer danner bånd til. Disse er grupper hvor individene ikke har et reelt medlemskap, men en gruppe som de relaterer seg til, og fra en gruppe som denne vil kunne akseptere mål og verdier som en del av ens egen identitet.