Grue prestegård

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hovedbygningen er fredet.
Fredet stabbur

Grue prestegård (Søndre Skulstad) ligger et par kilometer unna kirken, nær det stedet der kirken stod frem til brannen i 1822.

Kirken ble oppført på den gamle prestegården Grues grunn i middelalderen. Nærheten til Glomma var imidlertid problematisk for både kirken og prestegården. Hans Andersen Gjerdrum, som var sogneprest fra 1745, kjøpte gården Søndre Skulstad i 1755. I 1773 søkte han om og fikk tillatelse til å flytte prestbolet dit. Samme år ble den gamle gårdens drengstue tatt av Glomma, som gikk bare 25 alen fra hovedbygningen. Gjerdrum døde i 1782, ikke lenger etter at ny prestegårdsbygning ble oppført.[1]

Hovedbygningen ble oppført i 1775.[2] Det er et laftebygg i to etasjer, en typisk embedsmannsgård av sin tid. Inngangspartiet ble flyttet ved en totalrenovering i 1960-årene, og det har også tidligere på 1900-tallet blitt gjort om på bygningen. En garasje er fra rundt 1970. Drengstuen på østsiden ble revet omtrent på samme tid. Hovedbygningen er fredet sammen med et stabbur fra 1800-tallet som ikke lenger er i OVFs eie. Prestegården ble solgt sommeren 2017.[3]

Den tidligere prestegården er siden tatt av Glomma,[4] og kirkestedet ble flyttet etter brannen, slik at dagens Grue kirke står på Vollermoen i sørkant av Kirkenær sentrum.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Collett (1978), s. 31–34.
  2. ^ Opplysningsvesenets fond, mens jubileumsboken for Grue kirke nøyer seg med å datere den til «ca. 1780».
  3. ^ Opplysningsvesenets fond: Grue prestegård
  4. ^ Guthe (1999), s. 3.

Kilder[rediger | rediger kilde]