Gjennomgående fag

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kroppsøving er et gjennomgående fag

Gjennomgående fag er i norsk skole betegnelse på fag som følger en opplæring eller utdanning gjennom alle årstrinn eller studieår. I norsk grunnskole og videregående opplæring er disse dekket av læreplaner med progresjon gjennom hele det 13-årige skoleløpet. De gjennomgående fagene i norsk skole er etter kunnskapsløftet i 2006, norsk, naturfag, engelsk, fremmedspråk, samfunnsfag, kroppsøving, finsk som 2. språk, matematikk og Religion, livssyn og etikk.