Engelsk (skolefag)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Engelsk er et obligatorisk og gjennomgående fag i norsk grunnskole og videregående skole. Faget skal gi kunnskaper i engelsk språk muntlig og skriftlig, samt kunnskap om kultur og samfunn i engelsktalende land.[1]

Fagets formål tar utgangspunkt i at engelsk er et verdensspråk; at man i møte med andre ofte har bruk for engelsk, at engelsk benyttes ofte i kultur og vitenskap; at leting etter informasjon ofte finner sted på engelsk; og at engelsk i økende grad brukes i utdanning og som arbeidsspråk.[1] Dette betyr at man må «utvikle ordforråd og ferdigheter i å bruke språkets lydsystem, rettskriving, grammatikk og prinsipper for setnings- og tekstbygging, og kunne tilpasse språket til ulike emner og kommunikasjonssituasjoner», og «å kunne skille mellom muntlig og skriftlig språkføring og formell og uformell språkbruk», samt «å kunne ta hensyn til kulturelle omgangsformer og høflighetskonvensjoner når vi bruker språket.» I tillegg anses engelsklæring som bidrag til flerspråklighet og at det kan bli en viktig del av ens «personlige utvikling».[1]

Faget skal også bidra til kunnskap om engelskspråklige kulturer, og «gi innsikt i hvordan engelsk brukes som et internasjonalt kommunikasjonsmiddel» for å gi «godt grunnlag for å forstå verden omkring oss og utviklingen av engelsk som et verdensspråk.» I tillegg anses engelskspråklig litteratur som potensielt inspirerende for kreativitet og menneskelære. Samtidig anses utvikling av kommunikasjonsferdigheter og kulturell innsikt som samhandlingsfremmende, og forståelses- og respektskapende blant mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Dette skal bringe språk- og kulturkompetanse til «allmenndannelsen og bidrar til å styrke demokratisk engasjement og medborgerskap.»[1]

Det gis generelt som avsluttende karakterer i grunnskolen standpunktkarakter i både skriftlig og muntlig, samt at elever kan trekkes ut til å avlegge skriftlig og/eller muntlig eksamen i faget.[2] Elever som avlegger grunnskoleavgangsprøve før tiende skoleår, basert på fritak fra videre undervisning i grunnskolens pensum i faget, får kun eksamenskarakter i faget.[trenger referanse]

Kunnskapsløftet[rediger | rediger kilde]

I Kunnskapsløftet angis de grunnleggende ferdigheter som:[3]

  • Å kunne lytte, tale og samhandle ved å bruke det engelske språket (muntlige ferdigheter)
  • Å kunne uttrykke ideer og meninger på en forståelig og hensiktsmessig måte ved å bruke det engelske skriftspråket (å kunne skrive)
  • Å kunne skape mening ut fra ulike typer tekster (å kunne lese)
  • Å kunne bruke relevante matematiske begreper på engelsk i ulike situasjoner (å kunne regne)
  • Å kunne bruke et variert utvalg digitale verktøy, medier og ressurser for å styrke språklæringen, kommunisere på engelsk og tilegne seg relevant kunnskap i engelskfaget (digitale ferdigheter)

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b c d «Formål». Utdanningsdirektoratet. Besøkt 30. mars 2017. 
  2. ^ «Vurdering». Utdanningsdirektoratet. Besøkt 30. mars 2017. 
  3. ^ «Grunnleggende ferdigheter». Utdanningsdirektoratet. Besøkt 30. mars 2017. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]