Germanofili

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Tysklands flagg.

Germanofili er en betegnelse på kjærlighet til det tyskspråklige Europa og tysk språk og kultur. Adjektivet er germanofil. Uttrykket brukes bare om personer som ikke selv er fra et tyskspråklig land.

Ettersom tysk gjennom mange hundre år har vært brukt av overklassen, som kongelige, adel og borgerskap, også utenfor de tyskspråklige landene, bl.a. i mye av Øst-Europa og i en viss grad Nord-Europa, og innen utdannelse og forskning, forbindes språket gjerne med dannelse, noe som kan ha påvirket interessen for det tyske.

Motsetningen til germanofili og germanofil er germanofobi og germanofob.