Hopp til innhold

Georgias nasjonalbank

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Georgias nasjonalbank er sentralbanken i Georgia.

Historie[rediger | rediger kilde]

Georgia fikk sin selvstendighet fra Sovjetunionen 9. april 1991. Etter Sovjetunionens fall besluttet Georgias Høyesterett at alle bankenheter i Georgia, også statsbanken (Gosbank) som tilhørte det sovjetiske banksystemet skulle tilfalle republikken Georgia. Dette samme skjedde også med mange av de andre republikkene som fikk sin selvstendighet. Georgias nasjonalbank ble etablert på grunnlag av Gosbank.

Den første sentralbanken i det uavhengige Georgia ble etablert august 1991, med Lov om Georgias nasjonalbank som grunnlag. Denne loven ble vedtatt av Georgias høyesterett, på samme tid som Lov om pengeregulering i republikken Georgia ble vedtatt. Pengereguleringsloven definerte hovedgrunnlaget for sentralbanken, og utfylte sentralbankloven. Gia Topuria var sentralbankens første sentralbanksjef, og fungerte fra oktober 1991 til januar 1992.

Disse to lovene som regulerte sentralbanken hadde flere svakheter. For det første var ikke sentralbankens uavhengighet klart definert. Dernest var bankens kjernefunksjoner heller ikke klart definert. Med det eksisterende lovverket som basis hadde Georgia et trelags banksystem, noe som hindret utviklingen av bankvesenet. I tillegg ble det ført en liberal, ekspansiv pengepolitikk, som førte til hyperinflasjon. Senere fikk de bukt med hyperinflasjonen og mer orden på økonomien, ved hjelp av bl.a. Verdensbanken og IMF.

Andre faktorer som reduserte sentralbankens selvstendighet var at bankens ledelse satt i perioder på kun 5 år, noe som gjorde banken sårbar for politiske endringer, samt at Georgia var en del av rubel-sonen fram til 3. april 1993. Denne koblingen til Russland gjorde at sentralbanken også opplevde politisk og økonomisk press herfra. 3. april sluttet Russland å forsyne Georgia med rubler, og kupongen ble tatt i bruk som en overgangsvaluta inntil en egen valuta var på plass. Også denne overgangsvalutaen ble offer for en svært ekspansiv pengepolitikk, og mistet raskt mye av sin verdi.

Med tilnærmet ingen valutareserver hadde sentralbanken ingen mulighet til å intervenere, og drive støttekjøp av egen valuta. Dette gjorde at de innførte en ny regulering av aksporten, som tvang deler av eksportinntektene til å gå til å fylle opp valutareservene.

Fra 1992 fikk de bistand fra internasjonale organisasjoner til å etablere et nytt rammeverk for sentralbanken, pengesystemet og banksystemet i Georgia. 29. november 1993 ble det vedtatt en relolusjon om ekstraordinære tiltak rundt pengepolitikken, som reflekterte anbefalingene fra de internasjonale organisasjonene og de nye myndighetene. 25. mai 1994 kom en resolusjon om sentralbanken, med bl.a. nye krav til bankenes kapitalkrav. 12. august 1994 kom en resolusjon som fullførte prosessen med å gå over til et rent 2-lags banksystem. Samtidig ble Finansdepartementets konti overført til sentralbanken, for å øke kontrollen med pengemengden, og alle transaksjoner med privatpersoner ble flyttet fra sentralbanken til de kommersielle bankene.

I dag er sentralbankens status definert i Georgias grunnlov, artikkel 95. Her defineres også bankens uavhengighet. Dagens rettigheter og plikter er definert i sentralbankloven av 23. juni 1995.

Oppgaver og målsettinger[rediger | rediger kilde]

Grunnlovens artikkel 95 definerer sentralbankens status og rolle:

1. Georgias sentralbank skal sikre et fungerende pengesystem i Georgia 2. Sentralbanken skal utvikle og implementere landets penge- og valutapolitikk i tråd med forskrifter vedtatt av regjeringen 3. Sentralbanken er bankenes bank og regjeringens bank 4. Sentralbanken skal være uavhengig i sine aktiviteter. Dens rettigheter, plikter og aktiviteter, samt dens garanterte uavhengighet, skal sikres i sentralbankloven. 5. Valutaens navn og pålydende skal bestemmes ved lov. Sentralbanken har enerett til å utstede valuta.

Sentralbankloven definerer sentralbankens uavhengighet i utviklingen og implementeringen av landets penge- og valutapolitikk og overvåkingen av landets banknæring. Sentralbankens funksjoner som er uttrykt her er: å oppnå og vedlikeholde en solvent valuta og stabil inflasjon, for å sikre at landets pengesystem fungerer. Den skal også sikre at landets pengesystem fungerer, og at landets kredittvesen er likvid, solvent og markedsbasert.

Sentralbanksjef[rediger | rediger kilde]

Sentralbanksjef pr mai 2016 er Koba Gvenetadze.[1] Han ble utnevnt i mars 2016, og overtok da etter Giorgi Kadagidze.

Med seg i styret har han to visesentralbanksjefer, som er Archil Mestvirishvili og Otar Nadaraia, og fire andre styremedlemmer.[1]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Georgias nasjonalbank - Board Members, besøkt 9. mai 2016.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]