Friedrich August Rutowski

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search
Friedrich August Rutowski

Friedrich August greve Rutowski (født 19. juni 1702 i Warszawa eller Dresden, død 16. mars 1764 i Pillnitz) var en saksisk generalfeltmarskalk og illegitim sønn av August den sterke og hans tyrkiske elskerinne Fatima (senere Maria Anna von Spiegel). Han ble anerkjent av faren i 1724.

Friedrich August ble oppdratt i Paris og ved det sardinske hoff. 26. mai 1727 trådte han inn i den saksiske arméen som generalmajor, og kort etter trådte han i prøyssisk tjeneste. Fra 1729 var han igjen i saksisk tjeneste. Han deltok i de følgende årene i felttog i Polen og ved Rhinen. 1. januar 1736 ble han forfremmet til generalløytnant og kommandant for Garde du Corps. I denne egenskapen ledet han den saksiske kontingenten i krigen mot tyrkerne i Ungarn.

21. april 1738 ble han general av kavaleriet og 9. august 1740 ble han guvernør i Dresden og kommandant for livgrenadergarden. 10. august samme år ble han Obristhaus- und Landzeugmeister og 10. januar 1742 fulgte utnevnelsen til sjef for et dragonregiment.

Under første schlesiske krig kommanderte han de saksiske troppene i Bøhmen og deltok i stormingen av Praha. I 1745 kommanderte han de troppene som var tilbake i Sachsen. 15. desember 1745 kommanderte han de saksiske troppene under slaget ved Kesselsdorf, hvor den saksiske arméen led et avgjørende nederlag mot Leopold I av Anhalt-Dessau i den andre schlesiske krig.

6. januar 1746 ble han utnevnt til general en Chef og 11. januar 1749 endelig til feltmarskalk. I fredsårene som fulgte, lyktes det ham ikke å få statsministeren, grev Brühl, fra planene om å redusere hæren betydelig. Under syvårskrigen måtte han overgi den lille saksiske hæren på bare 18 100 mann til Fredrik den store. I krigsårene oppholdt Rutowski seg i Sachsen, og gav etter fredsslutningen i Hubertusburg den 8. mars 1763 avkall på sine militære titler og verdigheter.

Han døde 16. mars 1764 i Pillnitz.