Fotosyntetisk aktiv stråling

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Fotosyntetisk aktiv stråling (engelsk: Photosynthetic Active RadiationPAR) er den delen av det elektromagnetiske spekteret som planter og andre fotosyntetiserende organismer kan nyttiggjøre seg i fotosyntesen. Ved måling av PAR måles lysintensiteten i bølgelengdeområdet 400 til 700 nm, selv om noen bakterier har pigmenter som kan absorbere lys med bølgelengde lengre enn 700 nm (nær-infrarødt).

PAR måles med en kvantemåler og måleenheten er mmol (μmol) fotoner pr. m² pr. sekund.