Forsyningsdepartementet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Forsyningsdepartementet var et norsk departement som ble etablert i 1939 og eksisterte frem til 1950:

  • 1939-1942: Forsyningsdepartementet
  • 1942-1950: Forsynings- og gjenreisningsdepartementet

Departementetet ble opprettet for å sørge for krise- og reguleringstiltak som var nødvendige for å sikre befolkningen tilgang til livsviktige forbruksvarer, og for å forhindre prisstigning som kunne skade samfunnet. Ved utbruddet av I. Verdenskrig hadde man hatt en lignende løsning med opprettelsen av Statens Provianteringskommisjon i 1914, underlagt Landbruksdepartementet til 1916, da Provianteringsdepartementet ble opprettet.

For å gjennomføre oppgavene ble det opprettet forsyningsnemnder i alle kommunene i landet. I tillegg kunne kommunene opprette særnemnder som avdelinger underlagt forsyningsnemndene for å ivareta det enkelte tiltaket. Disse kunne være rasjonering av varer under og etter andre verdenskrig i Norge, og utstede blant annet rasjoneringskort til befolkningen, og sikre vedforsyning og brensel. I mange kommuner vil en derfor kunne finne både «rasjoneringsnemnder, vedutvalg/brenselsutvalg, kabelnemnder, skotøynemnder, oljenemnder o.l.»[1]

1950-tallet var det fortsatt rasjonering av visse varer, men departementet ble opphevet og de ulike oppgavene fordelt på Landbruksdepartementet Handelsdepartementet, Kommunaldepartementet og Arbeidsdepartementet.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Mykland og Masdalen, side 277

Kilder[rediger | rediger kilde]

  • Mykland og Masdalen; Administrasjonshistorie og arkivkunnskap. Kommunene. Universitetsforlaget 1987. Sidene 275-287.