Forsvarets Civilundervisning

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Forsvarets Civilundervisning var en sivil utdannelsesorganisasjon i det danske forsvaret som eksisterte fra 1952 til 1973 og som tok seg av å undervise de vernepliktige i almenkunnskap uten tilknytning til deres militære utdannelse.

Civilundervisningen ble opprettet i 1952 som en følge av at Danmark, etter å ha blitt medlem av NATO, måtte styrke den militære beredskapen og dermed forlenge de vernepliktiges tjenestetid fra 12 til 18 måneder.

Det ble i den forbindelse besluttet fra politisk hold at de vernepliktige i den lange tjenestetiden skulle ta del i en almendannende og faglig undervisning, slik at de fikk et utdannelsesmessig utbytte av vernepliktstiden som de senere ville kunne i det sivile liv. Civilundervisningen ble etablert som en sivil skole i det militære miljø for å løse denne oppgaven.

Den første sjef for Forsvarets Civilundervisning ble cand.theol. Jørgen Bøgh, som fikk tittel av undervisningsinspektør. Begynnelsen var vanskelig siden det var en hel del motvilje imot Civilundervisningen i det militære miljøet og de fysiske rammene for undervisningen samt lærerkorpset lot mye tilbake å ønske.

Det lyktes dog for Bøgh ved en entusiastisk innsats å få stablet organisasjonen på benene og han sto selv for utarbeidelsen av undervisningens grunnbok, Medborgerbogen, og rekrutterte en lang rekke kvalifiserte lærere, ofte med en utradisjonell bakgrunn i forhold til å undervise Forsvarets personell. Man kjempet med pedagogiske utfordringer, uegnede lokaler, uregelmessig fremmøte og endel uvilje fra Forsvarets personell.

Sist i 1960-årene ble tjenestetiden forkortet, og sammenholdt med et generelt høyere utdannelsesnivå i samfunnet og et endret politisk klima førte dette gradvis til Civilundervisningens nedleggelse i 1973.

Kilder[rediger | rediger kilde]

  • Christian Vognsen, Jørgen Bøgh og David Pedersen: Soldater på skolebænk. Forsvarets Civilundervisning 1952-1973, 2001
  • Jørgen Bøgh (red.): Medborgerbogen, 1960