Fokhol Gård

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Fokhol

Fokhol gård i Stange kommune er organisert som en allmennyttig stiftelse som driver allsidig biologisk-dynamisk jordbruk i stor skala, i tillegg til forsøks- og utviklingsarbeid. Gården er en av Norges største økologiske gårder. Stedet er tilrettelagt for kurs- og møtevirksomhet, og Fokhol tilbyr også praktisk og teoretisk opplæring i biologisk-dynamisk / økologisk jordbruk for praktikanter.

Historikk og eierform[rediger | rediger kilde]

Fokhol Gård ligger i det vakre kulturlandskapet i Stange vestbygd på solsiden av Mjøsa, 11 km sør for Hamar. Gården ble overtatt fra Stange kommune i 1990 etter nesten 100 år i kommunalt eie. Her har det blant annet vært drevet gamlehjem. Stiftelsen Fokhol Gård ble etablert i 1990 og er eier av jord, bygninger, maskiner, redskap og husdyrbesetninger. Ved overtakelsen ble hele eiendommen lagt om til biologisk-dynamisk drift. Forpakterlaget Fokhol Gård er ansvarlig for driften, mens øvrig virksomhet er basert på avtale med stiftelsens styre innenfor rammen av Lov om forpakting. Stiftelsen er registrert hos Fylkesmannen i Hedmark som ideell og allmennyttig, og Fylkesmannen fører tilsyn med stiftelsens virksomhet.

Kursvirksomhet[rediger | rediger kilde]

I hovedbygningen som ligger på et stort, åpent gårdstun med hage, har Fokhol Gård utleie av lokaler til kurs- og møtevirksomhet. Det er plass til 35 overnattende, og serveringen er Debio-godkjent. Hver høst arrangeres en ”Åpen dag”.

Biologisk-dynamisk drift[rediger | rediger kilde]

Gården er på 965 dekar dyrket mark og har en allsidig biologisk-dynamisk produksjon som omfatter melk- og kjøttproduksjon, korn og fôr, gras- og beitevekster, grønnsaker og poteter. Salget foregår gjennom Coop-engros (diverse Mega-utsalg), TINE-økomelk, Nortura kjøtt- og eggproduksjon samt diverse abonnementsordninger og salg direkte fra gården. Ca 2/3 av jordbruksarealet benyttes til fôrvekster til gårdens husdyr og det øvrige benyttes til matvekster for salg. Byggestenene i den biologisk-dynamisk driften er vekstskifte og passelig tilførsel av husdyr-gjødsel. Vekstskiftet bidrar til å holde unna ugras, sykdommer og skadedyr, og de ulike planteslagene flyttes fra jordstykke til jordstykke ut fra en 7-årig syklus. Tilstrekkelige næringsressurser føres hvert år tilbake til jorda i form av husdyrgjødsel og planterester, for på lang sikt å bygge opp fruktbarheten. I tillegg anvendes forskjellige «preparater» eller hjelpestoffer som blir lagt i ørsmå doser i komposthaugen eller i gjødselsbingen. Flere av preparatene er fremstilt av kjente legeplanter, blant annet ryllik, kamille, eikebark og løvetann. Det benyttes også humuspreparat laget av kumøkk og kiselpreparat av finknust kvarts.

Arbeidshester[rediger | rediger kilde]

Ardennerhester på Fokhol

Arbeidet på gården suppleres av arbeidshester av rasen Ardenner. Disse benyttes som trekkraft i tillegg til traktorer til spesielle oppgaver. Det er avgjørende at jorda er porøs og luftig innenfor et økologisk driftsopplegg for at plantene skal vokse godt. Bruk av hest til jord-bearbeiding har en positiv virkning på jordstrukturen, mens tunge maskiner presser jorda sammen. Hestene har også en egen pedagogisk verdi i utdanningssammenheng, og Fokhol tilbyr praktisk og teoretisk opplæring i biologisk-dynamisk jordbruk fra noen måneder til 1-2 år. Gården har innkjørte hester for salg.

Forsøks- og utviklingsarbeid[rediger | rediger kilde]

På Fokhol Gård driver også forsøks- og forskningsvirksomhet som er basert på ulike former for samarbeid med miljøer og personer med nødvendig kompetanse, og med støtte av statlige eller private finansieringsmidler. Blant annet er det biodynamiske landbruket alene om å benytte preparater.

Matvarer fra godkjent biodynamisk produksjon blir merket med Demeter-merket. Disse varene oppfyller alle kravene til økologisk produksjon, og i tillegg en rekke tilleggskrav utover kravene til Ø-merket. Demeter-merket kan i Norge ikke brukes alene, men skal alltid brukes sammen med Debios Ø-merke.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata