Flooding

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Flooding (engelsk av flood, oversvømmelse) er en teknikk innen distribusjon, der man ønsker å sende et objekt O til mange eller alle. En kopi av O sendes da ut fra den opprinnelige sender, til alle noder (distribusjonsledd) som er direkte koblet til denne. Alle mottakere vil, når de får kopien, gjøre det samme. Sålenge alle nodene følger denne regel, vil alle, etter et visst antall slike runder, ha mottatt en kopi av O.

En slik regel kan medføre at enkelte noder får en kopi av O flere ganger. For å unngå at kopier av O sendes to ganger ut fra samme node, kan hver node notere seg hvilke objekt det har videresendt, og ignorere kopier. For å begrense oversvømmelsen kan en bruke hoppkontroll for å sikre at kopieringen ikke går over mer enn en viss grense.

Flooding er en vanlig teknikk i datanett, spesielt i situasjoner der man forsøker å finne ut hvor spesielle ressurser befinner seg (lokalisering). Det tas da kopi av en digital melding (en pakke) som sendes videre. Det gamle varde-baserte varslingssystemet langs kysten benyttet seg også av en lik teknikk (objektet er da en synlig flamme). Kringkasting via radio er et meget egnet medium for slik oversvømmelse, da en med en enkelt utsending vil nå alle innenfor dekningsområdet til senderen. Videre kopiering av radiosignalet krever forsterking og regenerering av signalet.