Hopp til innhold

Fjellsjø gruve

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Fjellsjø gruve var en liten gruve til Røros Kobberverk beliggende i det såkalte Nordgruvefeltet ca 14 km nord-nordvest for Røros. Gruven ligger i Gråhøgda, knappe tre km nordvest for det mer kjente Kongens gruve. Det ble gjort forsøksdrift 1953-56 uten at malmforkomsten ble funnet drivverdig.

Fjellsjøforekomsten ble påvist i 1945 ved Turammålinger, og på grunnlag av diamantboringer ble forsøksdrift satt i gang i 1953. Det ble drevet ned en slepsynk til ca. 80 meters dyp (lengde 120 m) med tverrorter for å undersøke forekomsten. Forekomsten er plateformet, med stor utstrekning (>2000 m i Ø-V retning og bredde 200-450 m). Den ligger fra 30-80 m under dagen og er relativt flattliggende med et slakt fall mot øst. Malmen består av pyritt med mindre mengder sinkblende og kobberkis. Mektigheten viste seg for liten til drift og hengfjellet viste seg også å være av meget dårlig kvalitet. Forsøksdriften ble derfor innstilt i 1956.

Nye boringer i 1975 viste tilstedeværelse av underliggende malmsone, ca 35 m under hovedsonen, bestående av flere striper med massivmineralisering bestående av pyritt, magnetkis, kobberkis og sinkblende. SP i det ene borhullet som gikk gjennom sonen antyder enten en begrenset utstrekning eller lav ledningsevne på denne mineraliseringen.

Malmdatabasen, NGU[rediger | rediger kilde]

  • Fjellsjø gruve: NGU-ID 1640-007
  • Elementer: Kis, Zn, Cu

Kilder[rediger | rediger kilde]