Hopp til innhold

Fisjon (finans)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Fisjon betyr i økonomisk og juridisk forstand å dele et selskap opp i to eller flere enheter. De fleste fisjoner skjer med aksjeselskaper (ev. allmennaksjeselskaper), og aksjelovene inneholder detaljerte regler om dette. For fisjon av andre selskapsformer (f.eks. ansvarlig selskap eller kommandittselskap) finnes ikke særskilte regler. For slike selskaper må man i utgangspunktet gå frem ved å oppløse selskapet, for så å stifte på nytt de nye selskapene.

Fisjon i aksjeselskap skjer enten ved at det eksisterende selskapet (det overdragende selskap) overfører alle sine eiendeler til to eller flere nye enheter (de overtakende selskap), slik at det opprinnelige selskapet opphører å eksistere, eller at det overdragende selskapet beholder en del av verdiene selv, mens andre deler overføres til en eller flere andre enheter. I begge tilfeller vil godtgjørelsen til aksjonærene i det overdragende selskap måtte bestå i aksjer i et eller flere av de overtakende selskap, ev. med tillegg av en tilleggsgodtgjørelse.

Fisjon krever vedtektsendring, noe som i utgangspunktet medfører at 2/3 av både stemmene og aksjekapitalengeneralforsamlingen i selskapet som skal fisjoneres må være for vedtaket, med mindre annet er bestemt i vedtektene til det overdragende selskapet.