Filtjener

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

I databehandling er en filserver eller filtjener (engelsk file server) en tjener koblet til et datanettverk med det primære formål å fungere som et lagringssted for datafiler for andre datamaskiner i nettverket. Data kan typisk være dokumenter, lydfiler, fotografier, filmer, bilder og databaser. Begrepet server definerer en opphøyd rolle, som i klient-tjener-ordningen, hvor klientene er datamaskinene som benytter filserveren til lagring. En filserver er ikke ment å utføre tunge beregninger eller andre tidkrevende oppgaver, ei heller å kjøre programmer på vegne av sine klienter. Filserveren er utviklet primært for å tilby datalagring og å finne lagrede data mens beregninger utføres av klientene selv.

Filservere finner man vanligst på skoler/universiteter og i næringslivet og er sjelden å finne i private hjem eller i nettverkene til vanlige Internettleverandører.