Filmprodusent

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Amerikanske Steven Spielberg er en av verdens mest kjente filmprodusenter

Filmprodusent er en tittel som brukes om en person som har det overordnede ansvaret for å produsere en film. Produsenten leder og har dermed det totale ansvaret for den omfattende prosessen det er å realisere en film på grunnlag av en idé eller ut fra et manuskript. Produsenten utvikler, finansierer, setter i gang, koordinerer, har oppsyn med og kontrollerer hele produksjonen inkludert økokomisk og kunstnerisk, i tillegg ansetter produseten hovedaktører som regissør og skuespillere, og sørger for at filmen blir visningsklar.

En filmprodusents rolle vil variere ut ifra ulike kunstneriske og organisatoriske konstellasjoner, men i praksis vil suksessen avhenge av individuelle, sterke sider. Produsenten opererer som arbeidsgiver og øverste leder gjennom hele prosessen, og leder ofte team bestående av sterke og profilerte aktører.

Å produsere film skjer i mange faser, og en produsent kan være aktiv i prosjektet på mange forskjellige måter og til forskjellige tider. Det vanligste er dog å delta aktivt i å utvikle filmen fra idé eller manus helt fram til at filmen møter sitt publikum.

En produsent har som regel innsikt i film, dramaturgi, juss, økonomi, arbeidsledelse, produksjonsavvikling, markedsføring og salg.

De fleste produsenter er eiere av eller ansatt i et produksjonsselskap som i så fall er den formelle arbeidsgiver for filmstab og skuespillere.

Medprodusent i filmproduksjon er den norske betegnelsen for den amerikanske tittelen «associate producer». En medprodusent utfører produsentoppgaver direkte delegert fra den ansvarlige produsenten og jobber som regel i samme selskap som denne. Betegnelsen samprodusent brukes om «co-producer». Samprodusenten står som oftest ansvarlig for en viss andel av filmens kapital overfor filmens hovedprodusent. Tidligere har betegnelsene samprodusent og medprodusent blitt brukt om hverandre, men etterhvert har det blitt en tydeligere differensiering.

Norske forhold[rediger | rediger kilde]

I Norge er filmprodusentene i hovedsak organisert i Norske film- + TV-produsenters forening. Foreningen har 108 medlemmer (2009), de fleste i form av firmamedlemskap.

Den norske filmskolen er den eneste høyskoleutdannelsen for filmprodusenter i Norge og uteksaminerer 6 produsentkandidater hvert andre år.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]