Økonomisk union

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En økonomisk union er en form for internasjonal økonomisk integrasjon. Det er en mer omfattende form for økonomisk integrasjon enn et frihandelsområde, en tollunion og et fellesmarked og dermed den høyeste av de fire vanlige typene for økonomisk integrasjon. I tillegg til indre frihandel (frihandelsområde), felles handelshindringer overfor ikke-medlemmer (tollunion) og fri flyt av produksjonsfaktorene arbeidskraft og kapital (fellesmarked) innebærer en økonomisk union at medlemslandene har harmonisert bredere økonomiske politikkområder og overlatt kontrollen over dette til et overnasjonalt organ. Landenes nasjonale valutaer er også byttet ut med en felles valuta.

EU som økonomisk union[rediger | rediger kilde]

Verdens eneste økonomiske union er Den europeiske union (EU). EUs valutasamarbeid har røtter tilbake til 1969 og Det europeiske monetære system ble etablert i 1979. Men det var først i 1991, med Maastricht-traktaten, at valutasamarbeidet tok et virkelig stort steg framover da Det europeiske råd vedtok å etablere en økonomisk og monetær union innen 1999. I dag er 12 av EUs 25 medlemsland medlemmer i Den europeiske monetære union (EMU), som blant annet innebærer at de har den felles valutaen euro og at de har overlatt sine pengepolitiske virkemidler til Den europeiske sentralbanken (ECB).

Kilder[rediger | rediger kilde]

  • Claes, Dag Harald og Tor Egil Førland (2004). Europeisk integrasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk. 
  • Dicken, Peter (2003). Global shift. London: SAGE Publications Limited.