FOB

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Free On Board, forkortet FOB, (fritt om bord) er en vanlig klausul i kjøpskontrakter. Den bygger på at selger må laste varene om bord i på det skip kjøperen angir. Ansvaret og risikoen for varene overføres kjøper i det øyeblikk varene er om bord i skipet. Selgeren må eksportklarere varene. For internasjonale kjøp er FOB fastlagt i Incoterms.