Hopp til innhold

FNs tusenårsmål

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Tusenårsmålene (Millennium Development Goals) er FNs oppskrift på hvordan man skal bekjempe fattigdom i verden. Tusenårsmålene har åtte felles mål, som FN skal få til innen 2015. Tusenårsmålene er et barn av Tusenårserklæringen som ble vedtatt på det store Tusenårstoppmøtet (Millennium Summit) i 2000. Tusenårsmålene er en oppsummering av mange toppmøter som fant sted i regi av FN på 90-tallet. Alle medlemslandene i FN skrev under på Tusenårserklæringen. Tusenårsmålene representerer noe nytt fordi de er konkrete, tidsbestemte og målbare. Målene er en viktig rettesnor for nasjonale myndigheter, FN og andre organisasjoner som jobber for å redusere fattigdommen i verden.

Tusenårsmålene består av åtte mål med 18 delmål og 48 indikatorer, som gjør målene målbare. Det overordnede målet er mål nummer 1: Halvere andelen mennesker som lever for under én dollar om dagen.

De åtte Tusenårsmålene[rediger | rediger kilde]

1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult

 • Halvere andelen av mennesker som lever på mindre enn 1,25 dollar per dag[1]
 • Øke sysselsetting og verdig arbeid for alle, inkludert kvinner og ungdom
 • Halvere andelen som lider av kronisk sult

2. Sikre utdanning for alle

 • Alle barn, både gutter og jenter, skal fullføre en grunnskoleutdanning

3. Styrke kvinners stilling

 • Oppnå full likestilling i grunnskoleutdanning senest år 2005, og i alle nivåer av utdanning senest år 2015

4. Redusere barnedødeligheten

 • Redusere dødeligheten for barn under fem år med to tredeler

5. Redusere svangerskapsrelatert dødelighet

 • Redusere dødeligheten blant gravide og fødende kvinner med tre firedeler
 • Sikre universell adgang til reproduktiv helse

6. Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer

 • Stoppe, og begynne å reversere, spredningen av hiv/aids
 • Sikre alle som trenger det, tilgang til behandling for hiv/aids
 • Stoppe, og begynne å reversere, spredningen av malaria og andre dødelige sykdommer

7. Sikre miljømessig bærekraftig utvikling

 • Halvere andelen av verdens befolkning uten tilgang til rent drikkevann innen 2015.
 • Forbedring i levekår for minst 100 millioner mennesker som bor i slumområder innen 2020
 • Integrere prinsippet om bærekraftig utvikling i alle lands politikk og strategier, og reversere tap av miljøressurser
 • Redusere tap av biologisk mangfold

8. Bygge et globalt partnerskap for utvikling

 • Videreutvikle et åpent, regelbasert, forutsigbart og ikke-diskriminerende handels- og finanssystem
 • Ta hensyn til de spesielle behovene for de minst utviklede landene (MUL)
 • Ta hensyn til de spesielle behovene for fattige øystater og stater uten kystlinje
 • Arbeide helhetlig for løsninger på gjeldsproblemet i fattige land
 • I samarbeid med legemiddelindustrien, gjøre medisiner tilgjengelig for utviklingsland til en rimelig pris
 • I samarbeid med privat sektor, gjøre moderne teknologi tilgjengelig

Se også[rediger | rediger kilde]

Bærekraftige utviklingsmål

Fotnoter og referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Verdensbanken oppjusterte fattigdomsgrensen fra 1 til 1,25 dollar i 2008: Ekstrem fattigdom Arkivert 2013-05-12, hos Wayback Machine. – globalis.no

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]