Exemplum

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Et exemplum (latin: «prøve, forbilde») - flertall exempla - er en moralsk fortelling, kortere eller lengre, sann eller fiktiv, brukt for å illustrere et poeng.

I middelalderen fantes samlinger av exempla som ble brukt av prestene for å utsmykke prekenene, til å understreke et budskap eller illustrere en læresetning. Emnet kunne være henta fra fabler, folkeeventyr og legender, eller fra det virkelige liv. På den andre sida kunne exempla fra prekensamlinger vandre inn i folketradisjonen og viderebringes muntlig blant allmuen. Mange av de religiøse eventyrene inneholder motiv som kjennes fra eksempel- og prekensamlinger fra middelalderen og renessansen.

Jacques de Vitrys eksempelsamling fra ca. 1200 er en av de mest kjente. Geoffrey Chaucers The Miller's Prologue and Tale er en satire over slike samlinger.