Etniske tyskere

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Etniske tyskere er personer som betegner seg selv eller oppfattes av andre som tyskere, til tross for at de selv ikke nødvendigvis bor eller har bodd i Tyskland.

Tysk som morsmål i dag

Historisk kunne «tysk» referere til personer fra det tyske kulturområdet, noen ganger også det tysk-romerske rike (selv om dette ikke omfattet alle tyskspråklige områder, og tilsvarende også omfattet områder dominert av andre folkegrupper). Først ved samlingen av Det tyske rike i 1871 fikk man den betydningen som idag gjerne knyttes til ordet, nemlig rikstysk (statsborgere i nasjonalstaten Tyskland). Siden Tyskland imidlertid ikke omfatter hele det tyske området, brukes begrepet imidlertid også for å referere til borgere i andre tyskkulturelle land. I den tradisjonelle betydningen refererer «tysk» også til alle etniske tyskere, uansett hvilket land de bor i. Det finnes store tyske minoriteter særlig i Øst-Europa og Russland. En tysk lov fra 1913 gir alle etniske tyskere uten tysk statsborgerskap (Volksdeutsche) rett til tysk statsborgerskap. På 1990-tallet ble denne loven strammet noe inn, siden det er lett for østeuropeere å utgi seg for å være etniske tyskere.

Autoritetsdata