Epitop

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En epitop, også kjent som antigendeterminanten, er innenfor immunologien den delen av antigenet som blir gjenkjent av immunsystemet ved hjelp av et antistoff, en B-cellereseptor eller en T-cellereseptor. Et antigen som man er immunisert mot har vanligvis flere epitoper som immunsystemet har dannet antistoffer mot. Dette gir en bedre immunologisk beskyttelse.

Den delen av antistoffet som gjenkjenner epitopen kalles en paratop.