Epafras

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Epafras er en person som nevnes i Kolosserbrevet 1,7 og 4,12 samt i Filemonbrevet v. 23. Han var en kristen predikant og nær medarbeider av apostelen Paulus i Kolossai.

Han regnes som en av de sytti Jesu disipler og skal ha blitt biskop av Kolossai. Han skal også ha virket i byene Laodikea og Hierapolis.