Hopp til innhold

Enhetsoperasjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
De viktigste enhetsoperasjonene i prosessering av melk

I kjemiteknikk og andre relaterte fagområder, er en enhetsoperasjon et enkeltstående steg i en produksjonsprosess. Et eksempel på dette er melkeproduksjon, hvor homogenisering, pasteurisering, avkjøling og pakking er enhetsoperasjoner som kobles sammen til en komplett produksjonsprosess.

Historisk sett ble forskjellige typer kjemisk industri betraktet som ulike industrielle prosesser, bygget etter helt ulike prinsipper. Med økt kunnskap innen kjemiteknikk på begynnelsen av 1900-tallet, endret dette synet seg. Man innså nå at alle typer kjemisk industri var bygget opp av prosesser som var underlagt de samme fysiske lovene.

Alle prosesser kan deles opp i flere enhetsoperasjoner, og en enhetsoperasjon fungerer etter samme prinsipper uavhengig av hvilken type prosess den benyttes i. Inndelingen i slike enhetsoperasjoner, danner fundamentet for kjemiteknikken.

I kjemiteknikken deles enhetsoperasjoner inn i fem klasser:

  1. Fluidstrømprosesser, som blant annet omfatter fluiddynamikk, filtrering og fluidisering av faste stoffer.
  2. Varmeoverføringsprosesser, som blant annet omfatter fordampning og kondensasjon.
  3. Masseoverføringsprosesser, som blant annet omfatter gassabsorpsjon, destillasjon, ekstraksjon, adsorpsjon og tørking.
  4. Termodynamiske prosesser, som blant annet omfatter kondensering av gasser og kjøleprosesser.
  5. Mekaniske prosesser, som blant annet omfatter transport av faste stoffer, knusing, maling og sikting

Enhetsoperasjoner i kjemiteknikken kan også inndeles i disse kategoriene: