Engelsk vals

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Valsende selskapsdansere.

Engelsk vals er en pardans i ¾ dels takt. Den er én av de fem standarddansene i selskapsdans.

Engelsk vals danses i langsommere tempo enn wienervals, takten er ca. 30 takter pr. minutt. Engelsk vals er avledet av den amerikanske boston-vals og ble standardiseret og godkjent som selskapsdans i 1929.

Da valsen ble introdusert i England i det 19.århundre, ble den sett på som en skandale. Aldri før hadde herren lagt sin arm rundt damen og danset rundt i ballsalen. Til tross for dette var dronning Victoria veldig glad i å danse, og hun var spesielt glad i å danse vals. Den sakte vals vi ser i dag, ble skapt i de tidlige 1920-årene. I VM i 1922 ga Victor Silvester (den kjente orkesterlederen) og hans partner en brilliant presentasjon av denne moderne valsen, og det alminnelige dansepublikum begynte å interessere seg for dansen. Først i 1927 ble moderne vals, eller engelsk vals som vi kaller den, standardisert. Engelsk vals går i ¾-takt og den spilles med ca. 32 takter i minuttet.