Hopp til innhold

Endotoksin

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Strukturen til en lipopolysakkarid

Endotoksiner er potensielt giftige, naturlige komponenter som finnes i patogene organismer som f.eks bakterier.

LPS (lipopolysakkarid) er et prototypisk eksempel på et endotoksin og av historiske grunner brukes ofte LPS som et generelt navn på endotoksiner.

I kontrast til et eksotoksin, som produseres av bakterien,for så å skilles ut i løselig form, er endotoksiner en bestanddel av den gram-negativ bakteries egen cellevegg, som først skilles ut, og kan bli toksisk når cellen lyserer. Fordi endotoksiner først frigis når cellen dør, har de som regel lavere toksisk effekt enn eksotoksiner som kan skilles ut kontinuerlig mens cellen vokser. Den er et relativt svakt immunogen. Immunresponsen ikke sterk nok til å nøytralisere toksinet.