Endoterm reaksjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En endoterm reaksjon (av gresk endon, «inn» og thermos, «varme») er en kjemisk reaksjon som absorberer energi fra omgivelsene. Det er det motsatte av en eksoterm reaksjon. Endoterme og eksoterme reaksjoner er en viktig del av termodynamikken.

Innen kjemien er en endoterm reaksjon karakterisert med en positiv entalpiforandringH > 0). I en endoterm reaksjon synker temperaturen i reaksjonsblandingen. Eksempel på en endoterm reaksjon er når vi løser ammoniumnitrat i vann, der temperaturen i blandingen vil synke: