Emtricitabin

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Strukturformel

Emtricitabin, som selges under navnet Emtriva, er en nukleosideanalog (NRTI) for behandling av HIV-infeksjon. Legemiddelet agerer ved å hemme omvendt transkriptase, et enzym nødvendig for replikasjonen av HIV.

Emtricitabin rr indikert for behandling av HIV-infiserte voksne og barn i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler.

I kontrollerte kliniske prøver har emtricitabin viset effektiv kontroll av HIV-replikasjon når det kombineres med andre antiretrovirale legemidler. Emtricitabin minsker HIV-nivåt i blodet i opptil 48 uker hos pasienter som påbegynner antiretroviral behandling for første gang, samt hos tidligere behandlede pasienter med stabil virologisk kontroll.

Legemiddeltn ble godkjent for salg i EU av Europakommisjonen dem 28. oktober 2003. Det ble lansert i Norden i 2004.