Hopp til innhold

Elsikkerhet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Elsikkerhet er et felles uttrykk som handler om sikkerhet knyttet til elektrisitet ved elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Strøm er i utgangspunktet en farlig vare som må behandles med forsiktighet. Teknisk feil eller feil bruk av elektriske anlegg og utstyr er blant de største årsakene til bygningsbranner.[trenger referanse] Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at rundt halvparten av alle bygningsbranner er relatert til elektrisitet.

Årlig skjer det også mange ulykker knyttet til støt og strømgjennomgang. De fleste elulykker og strømskader rammer oftest profesjonelle som arbeider med elektrisitet,[trenger referanse] men rammer også tidvis brukere av elektriske anlegg og utstyr. Det er ikke ofte disse ulykkene medfører dødsfall, men de involverte kan likevel få alvorlige skader.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg[1] § 9 beskriver at eier og bruker av anlegg som omfattes av forskriften skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften, samt at ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegg skal det vises aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom.

Enhver som prosjekterer, utfører, endrer eller foretar vedlikehold av elektriske anlegg, er ansvarlig for at arbeidet som foretas er i samsvar med forskrift om elektriske anlegg. Det er kun virksomheter som er registret i DSB sitt elvirksomhetsregister som lovlig kan utføre arbeider knyttet til elektriske anlegg og utstyr.[2]

Forskrift om elektrisk utstyr stiller krav til de som produserer, importerer, omsetter, markedsfører og bruker elektrisk utstyr og materiell. Det stilles også krav om at eier eller bruker av elektrisk utstyr, skal påse at det brukes og vedlikeholdes forsvarlig, slik at det ikke kan medføre fare.[3]

I virksomheter skal man gjennom et dokumentert internkontrollsysteme jobbe aktivt for å ivareta elsikkerheten.[4] Dette innebærer i korte trekk at virksomheten må sørge for at elektriske anlegg og utstyr til enhver tid er i orden, at dette kontrolleres regelmessig, at det utføres nødvendig vedlikehold og at anlegget med tilkoblet utstyr brukes på en fornuftig måte, slik at det ikke oppstår brann eller ulykker.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er forvaltningsstyresmakt for sikkerhet ved elektriske anlegg og elektrisk utstyr. DSB sitt tilsyn med elsikkerhet omfatter både installasjon og drift av elektriske anlegg, samt markedskontroll av elektriske produkter. DSB har delegert ansvaret for utførelse av tilsyn til Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE), som administrativt er underlagt de lokale nettselskapene

Elinstallatører[rediger | rediger kilde]

Elsikkerhet er avgjørende for alle elinstallatører Myndighetene krever at bedriften og de ansatte må ha oppdatert kunnskap og god oversikt over krav i normer og forskrifter knyttet til elektriske installasjoner. NELFO er foreningen for EL- og IT-bedriftene i Norge. Ett av organisasjonens viktigste fagområder er elsikkerhet. Alle NELFOs medlemsbedrifter er registrert i DSBs elvirksomhetsregister.

Personsikkerhet og anleggssikkerhet[rediger | rediger kilde]

Begrepet elsikkerhet dekker både personsikkerhet og anleggssikkerhet. Feil bruk av elektrisitet fører hvert år til mange personskader og en rekke branner. Fokus på elsikkerhet er derfor svært viktig i alle bedrifter som jobber med installasjon. Jobber man på eller nær elektriske anlegg er man pålagt å ha en årlig sikkerhetsopplæring. Det finnes også en rekke former for dokumentasjon som skal fylles ut for å vise at sikkerheten i et anlegg er opprettholdt.

Fokus på kompetanse[rediger | rediger kilde]

NELFO arbeider for at medlemsbedriftene og bransjen skal ha tilstrekkelig og riktig fagkompetanse om elsikkerhet, slik at installasjonene og tjenestene som leveres alltid er av høy kvalitet.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]