Ellipse (retorikk)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Ellipse betegner i retorikk og narratologi en utelatelse i den fortløpende rekka av begivenheter som det berettes om.

Ellipser kan ha to ulike funksjoner. På den ene sida brukes ellipser for å utelate hendelser som er uten betydning. En mer bevisst bruk av ellipse finner en når fortelleren utelater hendelser som det er umulig å fortelle om fordi de er for traumatiske eller for nærgående. Slike ellipser kan seinere i fortellinga fylles igjen med såkalte kompletive analepser når fortelleren har fått bearbeidet begivenhetene.