Elektrontransportkjede

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En elektrontransportkjede er en rekke med proteiner som kobler overføring av elektroner mellom en donor (for eksempel NADH) og en elektronakseptor (for eksempel oksygen eller klorofyll) med overføring av protoner (H+) over en membran. Dette resulterer i ulik konsentrasjon av protoner på hver side av membranen (protongradient). Denne gradienten blir utnyttet av enzymer som ATP synthease for å katalysere produksjon av ATP. Elektrontransportkjeder finner man i mitokondriene hvor de inngår i celleånding og i kloroplaster hvor de inngår i fotosyntesen.