Elektronisk rapportering i fiskeriene

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Obligatorisk elektronisk rapportering av fangst og fangstaktivitet ble innført i Norge 1.oktober 2010 for fiskefartøy over 21 meter og 1. januar 2011 for fiskefartøy over 15 meter. Før disse tidspunktene måtte skipper på fiskefartøy over 15 meter loggføre fangstaktvitet i en fangstdagbok utgitt av Fiskeridirektoratet (Norge).

Grunnleggende rapporteringskrav norske fiskefartøy må følge[rediger | rediger kilde]

Fiskeridirektoratet har i forskrifter (J-meldinger) bestemt at følgende elektroniske meldinger skal sendes fra fiskefartøy i ulike situasjoner:

  • DEP - avgang fra havn: Senest 2 timer etter avgang.
  • DCA - daglig fangst: Senest kl 23:59 UTC hver dag etter at DEP er sendt.
  • POR - havneanløp: Senest 2 timer før anløp til kai.
  • TRA - omlasting: Fartøy som skal avgi fangst skal senest 24 timer (2 timer ved låssetting) før omlasting påbegynnes sende en TRA. Fartøy som har mottatt fangst skal senest 1 time etter omlastningen er avslutte sende en TRA.

Krav ved fiske utenfor Norges økonomiske sone[rediger | rediger kilde]

Ved fiske utenfor Norges økonomiske sone, skal fiskefartøy sende de samme meldingene. Men i tillegg må norske fiskefartøy sende meldinger som er definert gjennom avtaler Norge har med EU, Island, NEAFC, NAFO, CCAMLR.

Godkjente rapporteringssystemer i Norge[rediger | rediger kilde]

Per oktober 2013 er følgende programvare godkjent for bruk ombord i norske fiskefartøy:

  • eFangst 3.0 (Dualog Fisknett AS)
  • Fangstlogg 1.1 (Telenor Maritim Radio)
  • iFisk 1.0.2 (Bytek Nordic AS)
  • Track Well Fangstdagbok versjon 2.6.9.0 (Navy AS)

Rapporteringskrav i andre land og områder[rediger | rediger kilde]

EU har krav om elektronisk rapportering for fiskefartøy over 12 meter. Også i Island, USA, Australia og New Zealand finnes krav om elektronisk rapportering av fangst og fangstaktivitet.