Elektromyografi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Elektromyografi (EMG) er undersøkelse av den elektriske aktiviteten i muskler. Denne undersøkelsen kan gjøres på flere måter:

  • Overflate-elektroder. Brukes mest i forskning, blant annet i arbeidsmedisin. Overflate-EMG brukes også i styring av elektriske proteser.
  • Konsentrisk nålelektrode. Vanlig i diagnostikk av muskel- og nervesykdommer.
  • Monopolar nålelektrode. Brukt i diagnostikk.
  • Single fiber nål. Spesialnål mye brukt for å se på koblingen mellom nerve og muskel. Spesielt brukt ved diagnostikk av Myastenia gravis

Undersøkelser gir informasjon om funksjonen i muskelcellene og til dels i nervecellene som sender signalene til musklene.

I Norge er elektromyografi en del av den obligatoriske spesialistutdannelsen i klinisk nevrofysiologi og ingen andre spesialiteter.