Ekspansjonskar

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Et ekspansjonskar er en innretning for å fange opp termisk ekspansjon (utvidelse og sammentrekning) i vann og andre væsker. Ekspansjonskar benyttes i alle typer vannbårne varmeanlegg. Ekspansjon oppstår når temperaturen i væsken endres, for eksempel ved oppstart og stopp av et varmeanlegg. Vann og andre væsker lar seg ikke komprimere, derfor må utvidelseskreftene ha et sted å gå. Ekspansjonskaret består av en beholder eller tank, åpen eller lukket. Bilens kjølesystem har som regel også en ekspansjonsbeholder, men funksjonsprinsippet er annerledes enn i varmeanlegg. Volumet på eksapansjonskar varierer fra noen få liter til mange tusen liter.

Lukket ekspansjonskar[rediger | rediger kilde]

I dag brukes vanligvis lukket ekspansjonskar. Karet er en tank eller beholder med komprimert luft (forkomprimert), hvor luftrykket er tilpasset anleggets trykk. I tanken er det en solid gummipose eller såkalt gummimembran. Det overskytende (ekspanderte vannet) presses inn i membranen. Ekspansjonen "fjærer" dermed mot den komprimerte luften på utsiden av membranen uten at luft og væske blander seg.

[1]

Åpent ekspansjonskar[rediger | rediger kilde]

I eldre varmeanlegg var ekspansjonskaret trykkløst (åpent, og plassert som høyeste punkt i anlegget, (loft) med overløpsrør tilbake til fyrrommet.

Vedlikehold[rediger | rediger kilde]

Ekspansjonskarets forkomprimering kontrolleres årlig. På mindre kar gjøres det med et manometer som kobles på en ordinær bildekkventil som er plassert på toppen av ekspansjonskaret. På forhånd gjøres ekspansjonskarets tilkobling mot varmeanlegget trykkløs ved frakobling eller ved hjelp av påmonterte ventil(er) i tilkoblingen. Ved behov benyttes en manuell pumpe eller luftkompressor for å korrigere trykket. Typisk forkomprimering i mindre anlegg er 0,5 bar (minimum arbeidstrykk i anlegget minus 0,5 bar)
På store ekspansjonskar kan det være automatikk som kontinuerlig opprettholder optimal forkomprimering. I slike anlegg må ekspansjonskaret med jevne mellomrom dreneres for vann.

Varierende trykk i varmeanlegg[rediger | rediger kilde]

Mange eiere av varmeanlegg blir lurt av et sterkt varierende trykk i anlegget (Små trykkvariasjoner er normalt). Ofte mistenkes det at anlegget har lekkasjer. I slike tilfeller viser det seg ofte at ekspansjonskaret har mistet all forkomprimering og dermed også sin funksjon. Små temperaturforandringer i varmeanleggets fil forårsake store trykkendringer. Etter påfylling kommer ofte drypp fra sikkerhetsventilen. Dette avsløres enkelt ved å kontrollere ladetrykket. Å banke på ekspansjonskaret gir ingen god indikasjon da det vil være vanskelig å høre forskjell.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «(+) Lukkede ekspansjonssystemer». vannbaserte.nemitek.no. 10. desember 2018. Besøkt 24. mai 2022.