EGR

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

EGR er en forkortelse fra engelsk og står for exhaust gas recirculation. Det er et system som sørger for at en regulert mengde eksos ledes tilbake til innsuget i en forbrenningsmotor, for å oppnå en renere forbrenning, slik at mengden av skadelige avgasser reduseres.

Systemet reduserer temperaturen på forbrenningen ved å at blandingen som føres inn i forbrenningskammeret har mindre oksygen. Man oppnår på denne måten å redusere produksjonen av nitrogenoksid i eksosgassene.